Als één of meer van de bovenstaande vragen met “JA” dient te worden beantwoorden moet de aanvrager, door bemiddeling van de rijschool, een nieuw, schoon formulier “Eigen Verklaring” invullen en daarop gegeven aanwijzingen volgen.
Het opzettelijk doen van onjuiste opgaven is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994.
Aanvrager verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.